Bookaholic 5 Business Model Generation – Tạo lập mô hình kinh doanh

Brands Vietnam Bookaholic là một talkshow với nội dung đánh giá những quyển sách hay về thương hiệu, truyền thông và kinh doanh. Trong số thứ 5 của Bookaholic lần này, để tìm hiểu về cuốn sách Business Model Generation – Tạo lập mô hình kinh doanh, Brands Vietnam có cuộc trò chuyện với anh Vũ Hoàng Quốc Tuấn, nguyên là Phó Tổng giám đốc Marketing Công ty ICP-Xmen.

Bạn có một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời và muốn xây dựng một doanh nghiệp như thế? Hay bạn đã có một doanh nghiệp nhưng muốn tối ưu hóa nó theo nhu cầu của khách hàng? Đó chính là thời điểm để bạn phát triển một mô hình kinh doanh. Mô hình này phải làm sáng tỏ được khách hàng của bạn là ai, trong đó bạn đang hoạt động ở thị trường nào, đối tác ra sao, bạn có chi phí gì, nguồn thu của bạn đến từ đâu, bạn hoạt động như thế nào và cuối cùng là làm thế nào bạn tạo ra giá trị và mang lại giá trị cho khách hàng.

“Business Model Generation – Tạo lập mô hình kinh doanh” có thể được xem là cuốn sổ tay dành cho những doanh nhân có khao khát thay đổi, với những kỹ thuật sáng tạo thiết thực đang được các nhà tư vấn kinh doanh và các công ty hàng đầu thế giới sử dụng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm hiểu về những điều cốt lõi của việc phát triển một mô hình kinh doanh như những câu hỏi nào cần phải giải quyết khi xây dựng một doanh nghiệp mới, hay làm thế nào thấu hiểu khách hàng để đưa ra những ý tưởng sáng tạo.

KNVKA3
$29.00

Nội dung

Bookaholic 5 Business Model Generation – Tạo lập mô hình kinh doanh
Buổi 1 - Giới thiệu sách 1 Bài học
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal