Facebook cho Doanh Nghiệp

Bộ 21 video hướng dẫn chạy Facebook ads từ cơ bản tới nâng cao do chính mình quay video lại. Không phải Thần Thánh gì. Chỉ toàn những cái mình tự trải nghiệm và mất tiền để làm được.

Bộ 21 video hướng dẫn chạy Facebook ads từ cơ bản tới nâng cao do chính mình quay video lại. Không phải Thần Thánh gì. Chỉ toàn những cái mình tự trải nghiệm và mất tiền để làm được.

Facebook DN01
$49.99

Nội dung

Facebook cho Doanh Nghiệp
Quản Văn Khoa

Đào tạo chạy quảng cáo Facebook - TikTok - Xây dựng hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp.