Kỹ thuật đặt câu hỏi đào sâu Insight

Thấu hiểu người tiêu dùng là một trong những công việc thiết yếu để xây dựng kim chỉ nam cho hoạt động Marketing Mix. Tuy nhiên công việc này không hề đơn giản và phát hiện ra những insight thú vị lại càng khó hơn. Vậy làm sao bạn có thể thực hiện điều đó? Với khóa học này, tôi mong muốn mang đến cho bạn những kỹ năng / kỹ thuật trong phỏng vấn và gặp gỡ NTD để đi vào được thâm sâu trong tâm lý của họ và tìm kiếm insight.

Thấu hiểu người tiêu dùng là một trong những công việc thiết yếu để xây dựng kim chỉ nam cho hoạt động Marketing Mix. Nhưng việc thấu hiểu NTD như chúng ta vẫn nói không phải là một việc đơn giản. Và phát hiện ra những insight thú vị lại càng khó hơn.

Làm sao bạn  thể thực hiện điều đó?

Với khóa học này, tôi mong muốn trang bị cho cho bạn những kỹ năng kỹ thuật trong phỏng vấn + nội dung cơ bản để xây dựng bản hỏi NTD để đi vào được thâm sâu trong tâm lý của họ và tìm kiếm insight.

Nội dung chi tiết của khóa học này bao gồm 4 phần chính:

  1. Những vấn đề bạn hay gặp phải khi phỏng vấn NTD.
  2. Các bước tiếp cận NTD.
  3. Những công cụ/ kỹ thuật/ thủ thuật sử dụng trong phỏng vấn NTD
  4. Phân tích -  Những bước cơ bản biến thông tin phỏng vấn thành INSIGHT.

Ai là đối tượng phù hợp của khóa học?

  1. Những người liên quan trực tiếp nhất trong ngành, các bạn quali research(ers) – moderator trong tương lai – hiện có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm. 
  2. Marketers - những người đang làm trong ngành marketing.
  3. Các bạn sinh viên, đặc biệt các bạn học trong ngành marketing, quản trị kinh doanh, ngoại thương, truyền thông. Đặc biệt lúc bạn làm luận văn tốt nghiệp hay tham dự các cuộc thi marketing.
  4. Hay đơn giản là những ai luôn muốn giải mã những điều mới lạ xung quanh mình.

KNZV3Q
$69.00

Nội dung

Kỹ thuật đặt câu hỏi đào sâu Insight
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal