Khóa học Quảng cáo Facebook Ads tầm trung dành cho ngân sách dưới 300tr chiến mạnh đầu năm 2020 (FAC)

Chương Trình dành cho những bạn ở level cao hơn Newbie (đã biết tạo tài khoản, lập fan page, content, set quảng cáo, đọc báo cáo ở mức độ cơ bản). Nếu bạn đã trải qua hơn 1 tháng với Facebook Ads và tiêu ngân sách nhỏ hơn 300 triệu/tháng, đây là chương trình thích hợp dành cho bạn. 

Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ chiến dịch quảng cáo một cách CÓ KIỂM SOÁT và CHẮC TAY hơn.

KNHBPK
$129.00

Nội dung

Khóa học Quảng cáo Facebook Ads tầm trung dành cho ngân sách dưới 300tr chiến mạnh đầu năm 2020 (FAC)
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal