Negotiation Thương lượng cùng thắng bằng ý tưởng thứ 3

Khi thương lượng, có kẻ thắng người thua là chuyện bình thường. Nhưng một thương vụ hoàn hảo, cả hai bên đều đạt được điều mình mong muốn không phải là điều viển vông. Mấu chốt ở đây là cả 2 bên cần cởi mở để tìm ra giải pháp thỏa đáng. Khóa học này sẽ giúp học viên trang bị những kỹ năng đàm phán thông minh, khéo léo, từ đó đạt được những thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên.

Ai cũng muốn mình là người chiến thắng. Khi mang tâm lý đó bước vào thương lượng, nhiều người sẽ cứng nhắc muốn bảo toàn lợi ích cho mình, và yêu cầu đối phương nhường nhịn đôi chút. Đó không nên là đích đến của đàm phán. Những thương vụ như vậy chắc chắn sẽ khó lòng duy trì được mối quan hệ lâu dài cho đôi bên.

Đích đến lý tưởng của đàm phán nên là khi hai bên cùng có lợi, hay còn gọi là “cùng thắng”.

Nhưng làm sao để “dung hòa” được lập trường, lợi ích của cả hai phía? Đó là lúc chúng ta cần đến một “ý tưởng thứ 3”. Một cách đơn giản, khi đó hai bên cần cởi bỏ tinh thần cạnh tranh, cùng nhau ngồi lại bàn bạc để đưa ra một giải pháp mới, tốt hơn cả đề xuất ban đầu của mỗi bên.

Điều này đòi hỏi người tham gia đàm phán không những phải cởi mở, nhanh nhạy trong mọi tình huống, mà còn phải biết cách xây dựng hình tượng phù hợp, và chuẩn bị chu đáo.

Các nội dung trên sẽ được chia sẻ cụ thể trong khóa học này, từ đó giúp bạn có thể tự tin thương lượng trong bất kỳ tình huống nào.

Nội dung khóa học gồm 4 phần chính:

1. Phẩm chất

 • 05 phẩm chất của người đám phán thành công
 • 07 hành vi của nhà thương thuyết hàng đầu
 • 04 cảm xúc cản trở khi thương lượng
 • Vượt qua nỗi sợ thương thảo

2. Chuẩn bị:

 • Thấu hiểu quy luật số 4 trong đàm phán

 • Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thương lượng

 • Xác định vị thế trong giao dịch

 • Thấu hiểu 5 nhóm đàm phán phổ biến

3. Kỹ thuật đàm phán:


 • Làm chủ 6 chiến thuật thương lượng giá

 • Trao đổi dựa trên luật đền bù
 • Thuyết phục thông qua bằng chứng xã hội

 • Vận dụng tính thời điểm
 • Xây dựng phương án rút lui

4. Kiên trì:

 • Không có cuộc thương lượng cuối cùng


Đây là Phiên thứ 06 trong Chuỗi khóa học Maximize Sales Performance, được chia sẻ bởi Anh Nguyễn Khắc Long - Chuyên gia Huấn luyện Năng lực Doanh nghiệp, Đại diện chính thức của 03 bậc thầy đương đại: Jack Canfield, Brian Tracy, John C. Maxwell tại Việt Nam.

 

KNES6C
$59.00

Nội dung

Negotiation Thương lượng cùng thắng bằng ý tưởng thứ 3
Buổi 1 - Giới thiệu khóa học 1 Bài học
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal