Tối đa Lợi nhuận từ Bán lại & Truyền miệng

Bán lại và truyền miệng là một trong những “đích đến” cuối cùng của bán hàng, khi những khách hàng hiện lại tại tiếp tục tạo ra những khách hàng mới. Điều này góp phần tối ưu sức lực của nhân viên bán hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Với 12 chìa khoá được xây dựng theo trình tự logic, khóa học này mang đến cho học viên những bí quyết nâng tầm dịch vụ khách hàng, cũng như những kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng chuỗi bán lại và truyền miệng hiệu quả.

Bạn vừa chốt hợp đồng thành công với A - một khách hàng khó tính khiến bạn đeo đuổi nhiều tháng trời. “Thật tuyệt vời!" bạn nghĩ thầm, thở phào nhẹ nhõm rồi lao vào tìm kiếm những khách hàng mới.

Khoan! Bạn nghĩ rằng nhiệm vụ của mình đến đây là hết? Nếu vậy thì thật đáng tiếc, bạn đã bỏ phí cơ hội “nhân bội” doanh thu từ chính khách hàng A.

Nếu bạn biết cách duy trì, phát triển mối quan hệ, khách hàng A có thể tiếp tục mua sản phẩm của bạn thêm nhiều lần nữa, hoặc giới thiệu cho những người thân quen,... Quá trình này chính là bán lại và truyền miệng (hay còn gọi là referral). Đây là “đích đến” cuối cùng của bán hàng: khi những khách hàng hiện tại lại tiếp tục tạo ra những khách hàng mới.

Tuy nhiên để có thể bán lại và truyền miệng, sản phẩm không những cần đáp ứng yêu cầu của khách hàng, mà còn phải có những yếu tố đi kèm như: dịch vụ, đãi ngộ, chăm sóc,... đạt chất lượng tương xứng.

Với những kiến thức thực tiễn về dịch vụ khách hàng, khóa học “Tối đa Lợi nhuận từ Bán lại và Truyền miệng” sẽ giúp học viên xây dựng, phát triển những kỹ năng cần thiết trong việc chăm sóc khách hàng và xây dựng chuỗi truyền miệng hiệu quả, nhằm tối đa hoá kết quả kinh doanh. Khóa học triển khai qua 04 giai đoạn then chốt:

1. Thấu hiểu: 

 • Khách hàng và tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng.

2. Nắm bắt:

 • 03 khoảnh khắc sự thật,
 • 04 cấp độ sản phẩm,
 • 04 cấp độ trải nghiệm,
 • 04 đặc tính dịch vụ khách hàng.

3. Thực hiện:

 • 03 tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng,
 • 07 quy luật xây dựng thương hiệu cá nhân,
 • 03 bước giải quyết phàn nàn,
 • 04 nguyên tắc giữ chân và khiến khách hàng mua lại,
 • Xây dựng chuỗi Referral.

4. Phát trển:

 • Cam kết liên tục phát triển,
 • Tối đa hoá lợi nhuận.

Đây là Phiên thứ 05 trong Chuỗi khóa học Maximize Sales Performance, cũng là phiên hoàn tất 07 hoạt động trọng yếu trong bán hàng. Các kỹ thuật chuyên sâu sẽ được chia sẻ trong các phiên tiếp theo: Copy-selling, Story-selling, Expert-selling và Price-selling.

Khóa học được chia sẻ bởi Anh Nguyễn Khắc Long - Chuyên gia Huấn luyện Năng lực Doanh nghiệp, Đại diện chính thức của 03 bậc thầy đương đại: Jack Canfield, Brian Tracy, John C. Maxwell tại Việt Nam.

KNAG5N
$49.00

Nội dung

Tối đa Lợi nhuận từ Bán lại & Truyền miệng
Buổi 1 - Thấu hiểu khách hàng & Tầm quan trọng của Dịch vụ khách hàng 2 Bài học
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal