Truyền thông Thương hiệu Tổng lực Integrated Brand Communication

Khoá học cung cấp kiến thức mang tính thực tiễn cao, giúp học viên có thể áp dụng ngay vào việc phát triển các chiến lược truyền thông trong công việc của mình. Nội dung chính của khoá học là một qui trình cụ thể sáu bước, từ bước đầu chuẩn bị thông tin để brief agency, đến cách đánh giá các ý tưởng sáng tạo, phát triển chiến dịch, cho đến bước cuối đánh giá hiệu quả. Ngoài ra khóa học cũng hướng dẫn cụ thể cách đưa brief và feedback cho agencies một cách hiệu quả.

Truyền thông tích hợp (Integrated Brand Communication) là một chủ đề vô cùng quen thuộc của các marketers. Làm marketers bạn không thể tránh khỏi việc phát triển các chiến dịch truyền thông. Tuy nhiên, quen thuộc không có nghĩa là dễ làm. Đặc biệt để phát triển ra được một chiến dịch truyền thông hiệu quả về đầu tư, hấp dẫn người tiêu dùng, giúp cho thương hiệu đạt được các mục tiêu kinh doanh lại càng không đơn giản.

Trong khoá học về Integrated Brand Communication này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một quy trình cụ thể để phát triển ra một chiến dịch truyền thông tích hợp hiệu quả, bao gồm 6 bước.

  • Bước 1: Xác định, chuẩn bị và thống nhất các thông tin quan trọng trước khi đi brief agency: (a) mục đích cần đạt được qua chiến dịch truyền thông, (b) vai trò của truyền thông, và (c), các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của truyền thông. Tôi sẽ giải thích cụ thể cho các bạn hiểu ba khái niệm trên thông qua các ví dụ thực tế
  • Bước 2: Brief cho agency. Trong bước này, tôi sẽ hướng dẫn những thông tin căn bản cần phải có trong bản brief, cách đánh giá thế nào là một bản brief tốt, và những tips để truyền cảm hứng cho agency
  • Bước 3: Đánh giá các đề xuất về ý tưởng sáng từ agency. Ở bước này tôi sẽ giải thích với các bạn khái niệm về tháp truyền thông thương hiệu, cách hiểu đúng và đầy đủ các ý tưởng sáng tạo, cùng với cách để feedback cho agency một cách hiệu quả
  • Bước 4: Triển khai ý tưởng sáng tạo thành chiến dịch truyền thông chi tiết. Trong bước này, tôi sẽ chia sẻ khái niệm về chiến lược kênh truyền thông, cách chọn kênh truyền thông thích hợp và một số loại nghiên cứu thị trường căn bản thường được dùng trong quá trình phát triển chiến lược truyền thông
  • Bước 5: Thực hiện chiến dịch trên thị trường. Trong phần này, tôi sẽ chia sẻ và phân tích hai case studies tạo được tiếng vang lớn trên thị trường và có tác động tích cực lên tình hình kinh doanh của nhãn hàng
  • Bước 6: Đánh giá hiệu quả của chiến dịch truyền thông. Ở bước này, tôi chia sẻ thông tin vể 4 loại chỉ tiêu bạn có thể dùng để đánh giá chiến dịch truyền thông sau khi chiến dịch chạy trên thị trường khoảng từ 3-6 tháng, bao gồm chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu marketing, chỉ tiêu truyền thông, và chỉ tiêu digital

Trong khoá học có sử dụng thông tin từ nhiều case studies thực tế trên thị trường, giúp người học dễ dàng nắm bắt vấn đề. 

KNQTKV
$79.00
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal