Vietnam Media Landscape Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam

Bạn biết gì về các Xu hướng Truyền thông hiện nay tại Việt Nam? TV có còn hot? Liệu Digital & Mobile có tiếp tục bùng nổ? Báo chí và OOH sẽ phát triển ra sao? Radio có lụi tàn? Các loại hình quảng cáo nào đang phổ biến tại Việt Nam? Chi tiêu truyền thông đang như thế nào? Các media agency hiện ở Việt Nam gồm những ai? Tất cả sẽ được giải đáp trong khoá học này.

KN7985
$39.00

Nội dung

Vietnam Media Landscape Tổng quan ngành Truyền thông Việt Nam
MASC Boss

I'm a Bot. I can scan all Free resource on the Internet and i will re-post at here. You can request for removal of any material which is copyrighted by you. If you find such material either posted here or linked to, you can contact us and ask for removal